Rumunsko 2006

Deník

1.DEN | 2.DEN | 3.DEN | 4.DEN | 5.DEN | 6.DEN | 7.DEN | 8.DEN | 9.DEN | 10.DEN | 11.DEN | 12.DEN

10.den - pátek 4.8.2006

Ráno se kolem našich stanů po silnici prohnalo stádo ovcí. O snídani, česnekovou pomazánku, se dělíme s místními pejsky. Část autobusu se marně snaží přesvědči vedoucí, že bychom si těch pět kilometrů navíc k jeskyním a skalnímu mostu došli. Marně. Prý by nám to nabouralo časový plán, který už ovšem podle mého názoru moc neexistuje. Místo skalní brány tak jedeme do lázní Baile Herculane. Tady mi tedy nepřijde zajímavého vůbec nic. Jsme vysazeni asi pět kilometrů před samotným městem a ve smradu výfukových plynů pochodujeme po silnici dolů, kolem několika malých "bazénků" se sirnou vodou obležených rumuny. Po hodinovém pohodu přicházíme do zchátralých lázní, kde tedy také nic moc zajímavého nevidím.

BAILE HERCULANE A TEKTONICKÉ ÚDOLÍ CERNE
Nejvýznačnější rumunské termální lázně, kdysi nejmondénnější lázně Uherska, s typickou lázeňskou architekturou, založené však již Římany a s geologicky i geomorfologicky zajímavým okolím. Termální prameny jsou vázány na mimořádně významnou tektonickou linii probíhající podélně západní částí Jižích Karpat od Petrošeni až do Srbska. Výrazně ovlivnila i geomorfologický vývoj celé této oblasti - vznilky podél ní výrazné kotliny, údolí Cerne v němž jsou i Herkulovy lázně, úsek údolí Dunaje v Železných vratech. Údolí Cerne je nejvýraznějším tektonickým údolím v Rumunsku. Velmi nápadný je jeho přímočarý průběh sledující tektonickou linii a vyjímečná je i jeho hloubka, přesahující většinou 1000 m, i mimořádně strmé svahy. Údolí tvoří výrazný geologický předěl - pravostranné svahy jsou nekrasové, levostranné jsou vápencové. Vápencové svahy jsou silně skalnaté, s výraznou erozní modelací a rozčleněné skalními zářezy. Vápence jsou intenzivně zkrasovatělé. Vedle celé škály obvyklých povrchových i podzemních krasových forem tu najdeme i některé velmi neobvyklé tvary jako visuté úvaly a dokonce se tu uvádějí dvě visutá polje s humy (vápencové pahorky s ostým úpatím). Vrch Domogled (1105 m), zvedající se rovných 1000 m nad Herkulovými Lázněmi je krajinářsky neobyčejně působivý. Jeho skalnaté vápencové srázy s místní varietou borovice černé patří navíc k nejbohatším botanickým lokalitám Rumunska, včetně několika endemitů jižních Karpat. Okolí Železných vrat, včetně dolní části údolí Cerne je nejvýznamnější oblastí s výskytem mediteránní s submediteránní flóra a fauny v celé zemi. Termální sirné prameny (teplé 35-54 stupňů) vyvěrají ve značném počtu jak v lázních tak i v okolí v údolí Cerne.

lázně lázně řeka Cerna řeka Cerna centrum Baile Herculane

.: VŠECHNY FOTKY Z LOKALITY BAILE HERCULANE :.

Tuhle zastávku jsme si opravdu mohli odpustit. O půl druhé odjíždíme z Baile Herculane a začíná docela solidní průtrž mračen. Máme namířeno do oblasti Banátu, konkrétně do české vesnice Šumice.

OBLAST BANÁTU - OKOLÍ ČESKÉ VESNICE ŠUMICE
V roce 1823 se po Dunaji vydali čeští kolonisté do tehdejšího pohraničního pásma rakouské monarchie, aby zde v horách založili vesnice a těžili dřevo. Dnes jich tady žije kolem 2000 v šesti ryze českých vesnicích (Svatá Helena, Gerník, Rovensko, Eibentál, Bígr, Šumice). Nádherně členitý karpatský masiv rozkládající se nad Dunajem nabízí ideální podmínky pro pěší turistiku i pro cykloturistiku. České vesnice jsou propojeny značenými turistickými cestami, které vedou kolem nejatraktivnějších míst, kolem jeskyní, vodních mlýnků a krasových kaňonů. Dunajská soutěska nabízí nejenom úchvatné výlety, ale i možnost rybářských pobytů u krajanů. Do dnešních dnů si krajané v Banátu uchovali zvyky a tradice, které si přivezli z domova. Ve vesnicích se proto domluvíte čistou češtinou, hospodyňky vám nabídnou české koláče a řízky a večer spočinete v babičkovských duchnách. Během pobytu můžete hospodáři pomoci hrabat seno, kosit a mlátit obilí, péct chleba nebo mlít na kamenných mlýncích. Šetrné tradiční zemědělství zachovalo neporušenou krajinu s množstvím živočichů i vzácných rostlin a s výhledy, které připomínají Ladovy obrázky. Množství jeskyní, krasových potůčků, skalních útvarů tvoří společně se zachovalou lidovou architekturou salaší a vesnic unikátní prostředí ideální pro odpočinek, rekreační sport nebo rodinnou rekreaci.
Vesnice ŠUMICE byla osídlena roku 1828 přesídlenci z plzeňského kraje a v té době spadala pod vojenskou posádku v Petniku. V roce 1830 měla osada 123 obyvatel, v roce 1991 zde žilo 210 lidí. Římskokatolický kostel byl postaven roku 1888 a zasvěcen Sv. Jáchymu a Anně. Šumice je od ostatních českých vsí nejvzdálenější, do nejbližšího Rovenska mají Šumičtí asi 13 hodin pěšky. Nejbližší železniční stanice je od vesnice vzdálená 20 km a nejbližší autobusová zastávka 7 km. Obec leží přibližně ve výšce 600 m n.m. a funguje tady možná nejmenší škola v Evropě, která má jenom čtyři žáky. Za vesnicí je nádherný lesní hřbitov. Ve vesnici není pravidelně zásobovaný obchod ani vodovod. Věci běžné spotřeby nepravidelně prodává ve svém domě pošťák Petr Veverka.

krajina Banátu krajina Banátu krajina Banátu vesnica Šumice krajané

.: VŠECHNY FOTKY Z LOKALITY BANÁTU :.

Tam přijíždíme kolem třetí a počasí je jako vymalované. Jdeme se projít po okolní krásné krajině a fotím jako o život. Po návratu prohodíme pár slov s místními obyvateli, kteří stále mluví krásně plynule česky. Po nepříliš vydařené večeři, rozvařené rumunské nudle s paprikovou omáčkou se vydáváme opět na cestu. Máme stihnout ještě návštěvu vývěru a vodopádu Izbcul Bigar, ležícího přímo na 45.rovnoběžce, tedy na půli cesty mezi severním pólem a rovníkem. Bohužel sem přjíždíme již téměř za tmy, takže sotva něco vidíme, fotit se nedá vůbec. Opět jsem trošku naštvaný, protože ze dvou dnešních přírodních šperku jsme v podstatě neviděli ani jeden, hlavně že jsme trávili tři hodiny v nezajímavých lázních. Po deváté hodině přijíždíme na naše poslední tábořiště.

.: PŘEDCHÁZEJÍCÍ DEN - ČTVRTEK 3.8.2006 :. | .: NÁSLEDUJÍCÍ DEN - SOBOTA 5.8.2006 :.

© 2006 hynna

Úvod | Deník | Fotoarchiv | Odkazy | Kniha návštěv